Nhiều khách bay TP.HCM-Hà Nội không có chỗ do hàng không hủy chuyến

Nhiều khách bay TP.HCM-Hà Nội không có chỗ do hàng không hủy chuyến

Số lượng hành khách không có chỗ trên đường bay TP.HCM-Hà Nội tăng cao do Jetstar Pacific phải hủy một loạt chuyến bay.

Những nhà máy Tesla trong tương lai không có chỗ dành cho con người

Những nhà máy Tesla trong tương lai không có chỗ dành cho con người

Một kế hoạch về nhà máy tự động hoàn toàn của Tesla có thể làm cho không còn người công nhân nào gặp tai nạn khi sản xuất nữa