Không đến giải quyết vi phạm, ô tô chỉ được đăng kiểm 15 ngày

Hoạt động Ban ATGT 09/01/2020 05:17

Quá thời hạn, chủ phương tiện không đến giải quyết vi phạm giao thông, xe ô tô sẽ bị cảnh báo trên toàn hệ thống đăng kiểm.


16-0645-1578416185-width600height400
Phương tiện chỉ được đăng kiểm theo quy định khi chủ phương tiện giải quyết xong vi phạm giao thông trước đó - Ảnh minh họa

Nghị định 100/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt thay thế Nghị định 46/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 bổ sung quy định mới đối với phương tiện quá hạn giải quyết vi phạm giao thông sẽ bị cảnh báo trên toàn hệ thống đăng kiểm và chỉ được đăng kiểm có thời hạn 15 ngày đến khi giải quyết xong vi phạm.

Cụ thể: Khoản 12 Điều 80 về thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định: Trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định.

Khi phương tiện đến kiểm định, cơ quan đăng kiểm thông báo cho người đưa phương tiện đến kiểm định biết về việc vi phạm, thực hiện kiểm định theo quy định đối với phương tiện, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn hiệu lực là 15 ngày.

Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định, thực hiện kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành đối với phương tiện.

Theo Ban soạn thảo Nghị định, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng với các cơ quan đăng kiểm phương tiện để bảo đảm việc chấp hành các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (trong trường hợp đối tượng vị phạm không đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm) sau khi có thông báo về việc “phạt nguội” vi phạm trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm hành chính, phù hợp và đảm bảo yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Ý kiến của bạn

Bình luận