Nhiều trẻ em Nhật Bản không muốn đến trường

Nhiều trẻ em Nhật Bản không muốn đến trường

Yuta Ito (10 tuổi, ở Nhật Bản) nói với cha mẹ không còn muốn đến trường, vì thường xuyên bị bắt nạt và đánh nhau với bạn học.

Đào tạo