Khuyến cáo cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực Sulu-Celebes

Khuyến cáo cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực Sulu-Celebes

Đây là cảnh báo của Cục Hàng hải Việt Nam về tình hình cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực Sulu-Celebes (Nam Philipines và Đông Sabah)

Giao thông 24h