Kiểm điểm tiến độ hàng ngày, hàng tuần các nhà thầu thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Tác giả: Vũ Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/03/2023 15:23

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm tiến độ hằng ngày, hằng tuần, để đảm bảo tiến độ dự án QL45 - Nghi Sơn.

Kiểm điểm tiến độ đặc biệt 3 nhà thầu thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Ảnh 1.

Thi công gói thầu XL01 cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, sản lượng thi công dự án đến nay đạt 61,15% giá trị các hợp đồng, tăng 2,35% giá trị các hợp đồng so với thời điểm kiểm tra hiện trường ngày 6/2/2023. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án đã có những nỗ lực nhất định. Tuy nhiên, tiến độ thi công các gói thầu xây lắp thuộc dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu để hoàn thành dự án trong tháng 8/2023.

Theo Bộ GTVT, hiện nay, thời gian thi công dự án còn lại không nhiều, nếu các nhà thầu không nỗ lực bổ sung nguồn lực tài chính, tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung thêm các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp thi công,... thì nguy cơ dự án bị chậm tiến độ là hiện hữu.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian tổ chức thi công xây dựng dự án trong khoảng 2 năm (2021 - 2023).

Để đảm bảo chất lượng thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ thi công, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu căn cứ tiến độ thi công điều chỉnh đã được chủ đầu tư chấp thuận theo quy định, khẩn trương xây dựng kế hoạch và huy động bổ sung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp thi công,... đẩy nhanh tiến độ thi công đào, đắp nền đường phấn đấu hoàn thành công tác đắp nền đường K98 trong tháng 4/2023.

Đối với các đoạn nền đắp phải gia tải xử nền đất yếu, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc dỡ tải và đắp nền đường K98 trong tháng 5/2023, một số đoạn cá biệt (có thời gian chờ lún kéo dài) sẽ phấn đấu hoàn thành việc dỡ tải và đắp nền đường K98 trong tháng 6/2023; Mở thêm các mũi thi công móng, mặt đường; Triển khai hoàn thiện mái ta luy, đúc dải phân cách, gia công các cấu kiện thuộc hệ thống ATGT,... đồng thời với công tác thi công nền, móng, mặt đường.

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn giám sát khẩn trương hoàn thiện công tác thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh và dự toán chi phí bù trượt giá hợp đồng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các gói thầu

Chỉ đạo từng gói thầu cụ thể, Bộ GTVT cho biết, đối với gói thầu XL1, chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu thi công gói thầu XL1 thường xuyên theo dõi diễn biến lún, kiểm soát, đánh giá số liệu lún cố kết của đoạn nền đắp qua vùng đất yếu, phối hợp với tư vấn thiết kế tính toán quyết định thời điểm dỡ tải để kịp thời triển khai thi công móng, mặt đường đáp ứng tiến độ yêu cầu; trên cơ sở kết quả quan trắc lún, có giải pháp xử lý kỹ thuật phù hợp đối với 7 phân đoạn chính tuyến (tổng chiều dài là 2.050,49 m) thuộc nền đắp qua nền đất yếu có thời điểm dỡ tải theo tính toán sau ngày 30/6/2023 nhằm sớm hoàn thành công tác dỡ tải và đắp nền đường K98 theo mục tiêu phấn đấu nêu trên.

"Chủ đầu tư chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn khẩn trương thi công đắp nền đường các đoạn nền đường thông để triển khai thi công các lớp móng, mặt đường. Đồng thời, tập kết vật liệu cho các lớp móng, mặt đường và triển khai triển khai hoàn thiện mái ta luy, đúc dải phân cách, gia công các cấu kiện thuộc hệ thống ATGT,... trong thời gian chờ dỡ tải tại các đoạn nền đắp qua vùng đất yếu", Bộ GTVT yêu cầu.

Kiểm điểm tiến độ đặc biệt 3 nhà thầu thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Ảnh 3.

Thi công gói thầu XL02 của dự án

Đối với gói thầu XL2, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công thường xuyên theo dõi diễn biến lún, kiểm soát, đánh giá số liệu lún cố kết của đoạn nền đắp qua vùng đất yếu, phối hợp với tư vấn thiết kế tính toán quyết định thời điểm dỡ tải để kịp thời triển khai thi công móng, mặt đường đúng kế hoạch; khẩn trương triển khai thi công các công trình cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh,...

Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại của công tác đắp nền đường, đắp gia tải. Trên cơ sở kết quả quan trắc lún, có giải pháp xử lý kỹ thuật phù hợp đối với 2 phân đoạn chính tuyến và 10 phân đoạn trên tuyến nối thuộc nền đắp qua nền đất yếu có thời điểm dỡ tải theo tính toán sau ngày 30/6/2023 nhằm sớm hoàn thành công tác dỡ tải và đắp nền đường K98 theo mục tiêu phấn đấu nêu trên.

Kiểm điểm tiến độ đặc biệt 3 nhà thầu thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Ảnh 4.

Công ty CP Tập đoàn Miền Trung nằm trong liên danh nhà thầu thi công gói thầu XL03 của dự án

Đối với gói thầu XL3, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các khối lượng còn lại của nền đường phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác đắp nền đường K98 trong tháng 4/2023; khẩn trương hoàn thành đoạn tuyến hoàn trả đường Nghi Sơn - Bãi Trành để có công địa thi công chính tuyến; khẩn trương triển khai thi công các lớp móng, mặt đường, các công trình cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh,...

"Chủ đầu tư chỉ đạo Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung tiếp tục chủ động về nguồn vật liệu đắp nền đường đúng quy định của hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ đắp nền đường K95 và nền đường K98 (ưu tiên các phân đoạn nền đường đắp thấp để tạo công địa triển khai thi công các lớp móng, mặt đường); triển khai thi công cuốn chiếu các lớp móng, mặt đường ngay sau khi hoàn thành nền đường.

Liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 1538 ngày 20/02/2023.

Đồng thời, lưu ý chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các loại vật liệu đưa vào công trình,... có giải pháp loại bỏ các thành phần hạt quá cỡ lẫn trong vật liệu đất đắp nền đường trước khi lu lèn; khống chế chiều dày lớp thi công, kiểm soát chặt chẽ sơ đồ lu, chủng loại lu,... đối với công tác đắp nền đường, các lớp móng, mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ biện pháp tổ chức thi công đã được chấp thuận và kết quả thi công thí điểm,…