Đầu tháng 4/2023 triển khai toàn bộ mũi thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 09/03/2023 15:53

Bộ GTVT yêu cầu đầu tháng 4/2023 triển khai được toàn bộ các mũi thi công và hoàn thành đường công vụ toàn tuyến chậm nhất tháng 6/2023.

Đầu tháng 4/2023 triển khai toàn bộ mũi thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Phương tiện và nhân lực thi công cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Đầu tháng 4/2023 triển khai toàn bộ các mũi thi công

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2).

Bộ GTVT
Bộ GTVT đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ban QLDA, các nhà thầu đã tích cực triển khai dự án, bước đầu đã nắm bắt được các nội dung công việc và tình hình thực tế tại công trường.

Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc, trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, Bộ GTVT sẽ tổ chức họp kiểm điểm tình hình triển khai định kỳ hàng tháng.

Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.

Các ban QLDA cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB, đặc biệt là các vị trí yêu cầu phải xử lý nền đất yếu, đường công vụ dọc, đường tiếp cận để thi công công trình (cầu, cống, hầm…), phối hợp rà soát, thống nhất phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời khẩn trương chỉ đạo nhà thầu xây dựng tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết đảm bảo khoa học, có tính khả thi. Trong đó lưu ý, phải dựa trên điều kiện thực tế công tác giải phóng mặt bằng, khả năng cung ứng nguồn vật tư, vật liệu; điều kiện thời tiết, kế hoạch vốn bố trí; đồng thời phải thể hiện số lượng các mũi và các dây chuyền thi công; số lượng máy móc thiết bị, nhân lực; khối lượng hoàn thành và giá trị hàng tháng của từng mũi thi công. Tiến độ yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

Đầu tháng 4/2023 triển khai toàn bộ mũi thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - Ảnh 3.

Công nhân trên công trường thi công cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA phối hợp với các nhà thầu thi công khẩn trương làm việc với các cấp chính quyền của địa phương để thực hiện các thủ tục khai thác mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng, đúng quy định pháp luật; làm việc với các chủ sở hữu đất khu vực mỏ về thỏa thuận phương án, giá đền bù GPMB khu vực khai thác mỏ; tổng hợp báo cáo về khả năng cung ứng nguồn vật liệu đất, cát, đá; các khó khăn vướng mắc đối với từng mỏ và đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Bộ GVT trước 10/3/2023.

Các ban QLDA cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục (phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, chấp thuận nguồn vật liệu, phòng thí nghiệm…); kiểm soát khối lượng hoàn thành, kết quả giải ngân hàng tuần ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án.

Cùng với đó, các ban QLDA chỉ đạo tư vấn, nhà thầu rà soát các đoạn tuyến có nhu cầu vận chuyển vật liệu lớn để xem xét mở rộng đường công vụ (nếu cần) đáp ứng nhu cầu vận chuyển theo tiến độ dự án. Thực hiện thủ tục tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng bổ sung (nếu có), đồng thời kiểm soát dòng tiền (tài khoản chuyên chi) đảm bảo nguồn tài chính cho dự án và đúng quy định pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng
Các ban QLDA chịu trách nhiệm trước nhất, trên nhất, cao nhất trước Bộ trưởng về việc chỉ đạo, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện để bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án được giao.

Thông báo kết luận cũng cho biết, với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các ban QLDA phải khẩn trương báo cáo Bộ GTVT để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Đối với các nhà thầu thi công, Bộ GTVT yêu cầu xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết của các hạng mục bảo đảm tiến độ và kế hoạch giải ngân đề ra.

Các đơn vị phải lập thiết kế bản vẽ thi công đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt phù hợp với tiến độ thực hiện các hạng mục, công trình, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Kịp thời thay thế đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công nếu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ.

Các nhà thầu phải đẩy nhanh công tác chuẩn bị thi công (thiết lập bộ máy, xây dựng lán trại, phòng thí nghiệm, thành lập Ban điều hành…) để triển khai đồng loạt các gói thầu vào đầu tháng 3/2023; chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu đắp trong giai đoạn đầu chưa hoàn thành việc cấp phép khai thác các mỏ để thi công đường công vụ, bảo đảm đầu tháng 4/2023 triển khai được toàn bộ các mũi thi công và hoàn thành đường công vụ toàn tuyến chậm nhất tháng 6/2023 làm cơ sở triển khai các hạng mục khác.

"Hiện nay, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho việc thi công, các đơn vị phải tập trung triển khai ngay các hạng mục có giá trị cao và không phụ thuộc vào nguồn đất đắp như cầu, hầm, cống, các đoạn tuyến đào, đắp sử dụng vật liệu điều phối …; tổ chức thi công cuốn chiếu, có công địa đến đâu thi công đến đó", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu.

Cùng với đó, các nhà thầu phải khẩn trương rà soát công suất các mỏ đá, cát, đất đã cấp phép, đang khai thác trên địa bàn cần sử dụng cho dự án; trường hợp không đáp ứng nhu cầu của dự án cần phối hợp với ban QLDA kịp thời đề nghị chính quyền địa phương xem xét nâng công suất theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 18; đối với các mỏ còn lại thuộc sở hữu của người dân, khẩn trương làm việc với chủ sở hữu đất để xác định phương án, đơn giá đền bù khu vực khai thác mỏ.

Đầu tháng 4/2023 triển khai toàn bộ mũi thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - Ảnh 5.

Thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Nghiêm cấm hành vi sách nhiễu

Đối với tư vấn thiết kế, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ giám sát tác giả, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ thiết kế và kịp thời điều chỉnh (nếu cần) đáp ứng tiến độ dự án.

Các đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hợp đồng; kiểm soát, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu, theo dõi công tác thí nghiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu; kịp thời thực hiện các thủ tục, đảm bảo cho nhà thầu triển khai thi công; nghiệm thu, thanh toán nhanh, đảm bảo tài chính cho nhà thầu;…

Bộ GTVT
Nghiêm cấm tư vấn giám sát có các hành vi sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn cho nhà thầu.

Đối với cơ quan tham mưu của Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) tổng hợp các khó khăn vướng mắc về mỏ vật liệu để lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương.

Trên cơ sở báo cáo tình hình GPMB của các ban QLDA, dự thảo văn bản và tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với các tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB. Đồng thời, Cục QLĐTXD kiểm tra, theo dõi, kịp thời tham mưu Bộ GTVT chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân không đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án.

Đầu tháng 4/2023 triển khai toàn bộ mũi thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - Ảnh 7.

Thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Vụ Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả giải ngân của các chủ đầu tư. Đồng thời cân đối, điều chỉnh, tham mưu bố trí vốn kịp thời, đảm bảo tiến độ dự án.

Cục Đường cao tốc Việt Nam khẩn trương đôn đốc các đơn vị liên quan sớm hoàn thành xác định vị trí, quy mô các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc để trình Bộ GTVT quyết định làm cơ sở triển khai.

Đối với Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng yêu cầu Vụ chủ trì, phối hợp Cục QLĐTXD rà soát, kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường của các dự án đảm bảo phù hợp, thống nhất. Đồng thời chủ trì, phối hợp Cục QLĐTXD, Cục Đường cao tốc Việt Nam đánh giá việc sử dụng dải phân cách giữa đổ tại chỗ để điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn (nếu cần) làm cơ sở xem xét, áp dụng cho các dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận