Từ 27/4, kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại 6 sân bay

Từ 27/4, kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại 6 sân bay

Thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ 27/4 đến 12/5/2024.

Giao thông 24h