TP. HCM kiểm tra hoạt động 4 trạm thu phí

TP. HCM kiểm tra hoạt động 4 trạm thu phí

Các trạm thu phí trên nhiều tuyến đường cửa ngõ TP.HCM đều phải đảm bảo an toàn trong công tác thu phía và phòng chống dịch bệnh.

Sự kiện