Xe điện và chặng đường lịch sử ít ai ngờ tới

Xe điện và chặng đường lịch sử ít ai ngờ tới

Ít ai ngờ rằng loại hình phương tiện của tương lai là xe điện lại có lịch sử hình thành từ khoảng 1,5 thế kỷ trước.

Văn hóa