Kiện toàn nhân sự Ủy ban ATGT Quốc gia

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Chính trị 17/05/2024 08:29

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lê Đình Thọ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay bà Ngô Thị Minh.

Kiện toàn nhân sự Ủy ban ATGT Quốc gia- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải ông Nguyễn Duy Lâm kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lê Đình Thọ

Kiện toàn nhân sự Ủy ban ATGT Quốc gia- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay bà Ngô Thị Minh

Theo Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chiến lược, đề án quốc gia và các giải pháp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...

Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Ba Phó Chủ tịch gồm: Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng (Phó Chủ tịch Thường trực), ông Lê Kim Thành (Phó Chủ tịch chuyên trách) và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Ý kiến của bạn

Bình luận