Cần cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học

Cần cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học

Nằm trong các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Diễn đàn khoa học
Giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam

Giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam

Đó là nội dung được bàn đến tại hội thảo “Giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian trên thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam” được tổ chức bởi Cục Phát triển thị trường, phối hợp cùng Đại học Kinh tế Quốc dân và V-Startup tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Diễn đàn khoa học
Nguyên tắc tổ chức vận tải hành khách của doanh nghiệp vận tải trong nền kinh tế thị trường

Nguyên tắc tổ chức vận tải hành khách của doanh nghiệp vận tải trong nền kinh tế thị trường

Nắm vững được những nguyên tắc tổ chức vận tải hành khách là vấn đề sống còn đối với bất kỳ doanh nghiệp vận tải nào.

200.000 cử nhân thất nghiệp, ai dám bảo lỗi của riêng ngành giáo dục?

200.000 cử nhân thất nghiệp, ai dám bảo lỗi của riêng ngành giáo dục?

Nhiều người coi việc 200.000 cử nhân thất nghiệp như là thảm họa mà ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm là quan niệm không đúng.

Mười năm Thủ tướng và thông điệp ‘kinh tế thị trường’

Mười năm Thủ tướng và thông điệp ‘kinh tế thị trường’

Thử cùng nhìn lại 10 năm Thủ tướng trên phương diện điều hành kinh tế.

Kinh tế - Phát triển GTVT