Lá cờ đầu công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 29/06/2021 10:54

Thời gian qua, Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ nhằm kéo dài thời gian sử dụng các công trình, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai, đang thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 676 km đường trên 4 tuyến gồm; QL14, QL 19, QL 25, QL 19 D và tuyến Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đơn vị có 14 Hạt quản lý đường bộ trực thuộc, 1 đội sản xuất vật liệu – cơ giới, xí nghiệp xây dựng đường bộ và xí nghiệp xây dựng An Thành.

Xác định rõ phát triển và nâng cao chất lượng mạng lưới đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần phải được duy trì thực hiện công tác bảo trì. Thời gian qua, cùng với đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông trên địa bàn, đơn vị luôn chú trọng bảo dưỡng, duy tu thường xuyên, liên tục trên toàn bộ các tuyến đường được giao quản lý.

111
Cty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai

Để công tác bảo trì đường bộ đạt hiệu quả, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp như: Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang giao thông; tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm, đánh giá nguyên nhân và đưa ra phương án bảo dưỡng đường xuống cấp; kiểm tra, rà soát các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu bảo trì giao thông…

Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ được đổi mới toàn diện; công tác tuần kiểm đường bộ được thực hiện thường xuyên trên tất cả các tuyến đường được giao quản lý. Đảm bảo giữ vững cầu đường, kéo dài tuổi thọ công trình giao thông, phục vụ giao thông an toàn, thông suốt góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đáp ứng các yêu cầu về bảo dưỡng đường bộ do chủ đầu tư đặt ra. Từ đó, phát huy hiệu quả nguồn kinh phí bảo trì được giao hằng năm.

Lãnh đạo đơn vị chia sẻ, đơn vị luôn duy trì thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến được giao; triển khai sửa chữa định kỳ, sửa chữa định kỳ trên các tuyến quốc lộ được giao ủy thác quản lý, nhìn chung đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư đề ra. Bên cạnh đó, chủ động làm tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, không để ách tắc giao thông xảy ra...

2222
Đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ nhằm kéo dài thời gian sử dụng các công trình, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người và các phương tiện đi lại trên tuyến.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa từng tuyến đường; rà soát, xây dựng kế hoạch bảo trì sát với thực tế, quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tất cả các tuyến đường được giao quản lý; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tất cả cầu yếu trên các tuyến đường và các điểm xung yếu trên các trục đường chính; đề xuất biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho công trình, nhất là trong mùa bão lũ.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tham gia quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra, rà soát các vị trí mặt đường bị hư hỏng để sửa chữa kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ  thuật, mỹ thuật; rà soát các vị trí có nguy cơ hư hại trong điều kiện bão lũ để lên kế hoạch ứng phó kịp thời; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường công tác đảm bảo giao thông, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong mọi tình huống. Đồng thời, từng bước đầu tư thiết bị kỹ thuật phù hợp và triển khai áp dụng công nghệ mới trong công tác duy tu, bảo trì đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận