Kinh nghiệm điều khiển ô tô lên xuống phà an toàn

Kinh nghiệm điều khiển ô tô lên xuống phà an toàn

Việc di chuyển xe ô tô lên xuống phà luôn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định, trong trường hợp người lái xử lý không tốt sẽ gây mất an toàn.

Lái xe an toàn