Lâu ngày không lái xe cần lưu ý điều gì?

Lâu ngày không lái xe cần lưu ý điều gì?

Tài xế mới hoặc lâu không có điều kiện vận hành xe khi tiếp xúc lại đôi khi có thể cảm thấy chưa tự tin vào kỹ năng của bản thân.

Thế giới xe