Khi hành khách bị bắt làm 'con tin'

Khi hành khách bị bắt làm 'con tin'

Cùng với thu theo giá niêm yết, nhà xe phải phát vé cho khách; quản lý bến có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, không cho xe xuất bến nếu vi phạm.

Đường dây nóng