Theo chân đoàn liên ngành dẹp chợ tạm lấn chiếm QL1 ở Quảng Ngãi

Theo chân đoàn liên ngành dẹp chợ tạm lấn chiếm QL1 ở Quảng Ngãi

Chợ tạm, chợ tự phát, cùng hàng trăm lều, mái che, biển hiệu lấn chiếm hành lang an toàn tuyến QL1 qua Quảng Ngãi được dẹp bỏ.

Pháp luật giao thông