Áp dụng làn rẽ trái hai chiều trong giao thông đô thị thế nào?

Áp dụng làn rẽ trái hai chiều trong giao thông đô thị thế nào?

Mục đích nghiên cứu này nhằm áp dụng làn rẽ trái hai chiều như một giải pháp cải thiện ATGT và khả năng tiếp cận của tuyến đường nội thành trong điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Diễn đàn khoa học
Ảnh hưởng của xung đột giao thông đến khả năng thông qua của làn rẽ trái và rẽ phải tại nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu

Ảnh hưởng của xung đột giao thông đến khả năng thông qua của làn rẽ trái và rẽ phải tại nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu

Bài báo phân tích ảnh hưởng của xung đột giao thông đến khả năng thông qua của những dòng xe này.