Toyota Land Cruiser - biểu tượng bền bỉ của xe Nhật

Toyota Land Cruiser - biểu tượng bền bỉ của xe Nhật

Land Cruiser nâng cấp thêm tính năng mới tại Việt Nam, nhưng có nguy cơ bị khai tử tại Mỹ.

Đánh giá