Đồng Nai: Học viên thi mô phỏng lái xe ôtô đậu tới 77%

Đồng Nai: Học viên thi mô phỏng lái xe ôtô đậu tới 77%

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 4 kỳ thi mô phỏng lái xe cho 424 học viên, đậu 327 thí sinh, tỉ lệ đạt 77%.

Giao thông 24h