Lắp đặt tấm chống ồn 2 đầu cầu Chương Dương, TP Hà Nội

Lắp đặt tấm chống ồn 2 đầu cầu Chương Dương, TP Hà Nội

Dự án lắp đặt tấm chống ồn ở 2 đầu cầu Chương Dương, TP Hà Nội có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, sẽ tiến hành ngay trong năm nay.

Xã hội