Hiện nay có 6 ổ dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng

Hiện nay có 6 ổ dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng

Kết quả điều tra, xét nghiệm, cách ly điều trị tại cơ sở y tế đối với đợt dịch từ ngày 28/4/2021 đến sáng 8/5/2021 đã ghi nhận 06 ổ dịch cộng đồng với tổng số 176 trường hợp mắc tại 19 tỉnh/thành phố.

Xã hội