Lexus IS 500 F Sport Performance phát hành 500 chiếc qua hình thức rút thăm

Lexus IS 500 F Sport Performance phát hành 500 chiếc qua hình thức rút thăm

Tạp chí GTVT- Lexus IS 500 F Sport Performance sẽ phát hành duy nhất 500 chiếc qua hình thức rút thăm vào ngày 25/8 tới tại quê nhà Nhật Bản.

Thị trường