Lexus NX300 2018 về Việt Nam, cạnh tranh Audi Q5

Lexus NX300 2018 về Việt Nam, cạnh tranh Audi Q5

Mẫu SUV thay thế NX200t, thiết kế tinh chỉnh và động cơ giữ nguyên loại tăng áp 2 lít.

Đánh giá