Vietnam Airlines ra mắt bảo hiểm chậm hủy chuyến bay

Vietnam Airlines ra mắt bảo hiểm chậm hủy chuyến bay

Hành khách tham gia chương trình bảo hiểm sẽ được bảo vệ tối đa quyền lợi khi lịch trình bay bị thay đổi.

Doanh nghiệp