Liên hoan phim ATGT đề cập nhiều vấn đề nóng bỏng với chất lượng cao

Liên hoan phim ATGT đề cập nhiều vấn đề nóng bỏng với chất lượng cao

Liên hoan phim ATGT đã phát hiện nhiều tấm gương sáng điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT.

Giao thông 24h
Trao giải Liên hoan phim ATGT 2019 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Trao giải Liên hoan phim ATGT 2019 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Liên hoan phim ATGT 2019 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” góp phần xây dựng thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức về ATGT.

Hoạt động Ban ATGT