Lộ trình triển khai cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 thế nào?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/01/2022 15:23

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) vừa báo cáo Bộ GTVT kế hoạch thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

120
Thi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Mai Sơn - QL45

Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, khởi công trước 31/12/2022

Theo Cục QLXD&CLCTGT, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến đầu tư 729km theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng. Dự án được chia thành 12 dự án thành phần đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố, tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành năm 2025.

Cục QLXD&CLCTGT cho biết, để khởi công dự án năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025, công tác tổ chức khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư các dự án thành phần cần hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Đồng thời, công tác khảo sát lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán hoàn thành trước ngày 11/12/2022; Công tác lựa chọn nhà thầu, khởi công trước ngày 31/12/2022.

Công tác nhận bàn giao hồ sơ cọc giải phóng mặt bằng và triển khai ngay công tác GPMB, đạt tối thiểu 70% cho gói thầu khởi công, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; hoàn thành dự án cơ bản vào năm 2025.

Để đáp ứng tiến độ trên, Cục QLXD&CLCTGT báo cáo Bộ GTVT trình Chính phủ xem xét, thông qua nghị quyết triển khai dự án. Đồng thời, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan rút ngắn tối đa thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND các địa phương có tuyến đi qua thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng ngay sau khi nghị quyết Chính phủ có hiệu lực; Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác GPMB khi Bộ GTVT bàn giao hồ sơ, cọc mốc GPMB (dự kiến ngày 25/4/2022);  Hoàn thành 70% khối lượng GPMB cho gói thầu khởi công, bàn giao cho nhà thầu trước ngày 31/12/2022.

Cơ bản hoàn thành trong năm 2025

Đề cập đến một số nhiệm vụ cụ thể, Cục QLXD&CLCTGT cho biết, Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định, hoàn thành phê duyệt dự án trước ngày 30/6/2022, khởi công gói thầu đầu tiên trước ngày 31/12/2022, cơ bản hoàn thành Dự án năm 2025.

Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương trước ngày 20/4/2022.

Đồng thời, Bộ GTVT tổ chức lập, chấp thuận hồ sơ, triển khai cắm cọc GPMB và bàn giao cho các địa phương có dự án đi qua trước ngày 25/4/2022 để địa phương thực hiện ngay các thủ tục liên quan đến công tác GPMB.

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn thực hiện dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ TN&MT rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành trước ngày 25/6/2022;  Thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 25/6/2022.

Bộ TN&MT hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai nghị quyết của Quốc hội về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án năm 2025.

Bộ NN & PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT và các bộ, ngành có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên; tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trước ngày 20/4/2022.

Đối với Bộ Công Thương, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ giao cơ quan này chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sớm thỏa thuận các nội dung liên quan (hồ thủy điện, an toàn đường điện cao thế,…), hoàn thành trước ngày 25/5/2022; Chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các địa phương, khẩn trương tháo dỡ, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật do mình quản lý, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn: Hoàn thành trước ngày 30/12/2022.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua cần khẩn trương thỏa thuận các nội dung liên quan đến dự án, hoàn thành trước ngày 25/5/2022; Giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, thành lập hội đồng GPMB, ngay sau khi Chính phủ có Nghị quyết, hoàn thành trước ngày 14/02/2022; Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác GPMB khi Bộ GTVT bàn giao hồ sơ, cắm cọc GPMB trước ngày 25/4/2022; Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên,…

Ngày 11/1/2022, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau. Dự án gồm 12 dự án thành phần, dài khoảng 729km, tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng.  

Ý kiến của bạn

Bình luận