Quốc hội cho phép chỉ định thầu cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 11/01/2022 16:07

Chiều nay (11/1), với 424 đại biểu tán thành (chiếm 84,97%), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có các cơ chế đặc thù để triển khai đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm, gồm cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

120
Thi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - QL45

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ: Cho phép Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, gói thầu xây lắp của các dự án quan trọng quốc gia, các dự án hạ tầng quan trọng có quy mô lớn, cấp bách về hạ tầng giao thông và y tế thuộc Chương trình (bao gồm dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025). Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia thuộc Chương trình.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường, quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng mỏ khoáng sản; nộp thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phân cấp, phân quyền cho UBND cấp tỉnh của địa phương có đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý và có văn bản đề xuất làm cơ quan chủ quản thực hiện các đoạn tuyến đường cao tốc theo hình thức đầu tư công đi qua địa bàn (trừ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025) trên cơ sở đã sử dụng tối đa năng lực của Bộ GTVT

Theo Nghị quyết của Quốc hội, các cơ chế đặc thù sẽ thực hiện trong  2 năm 2022 và 2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận