Thu phí không dừng hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, người dân

Thu phí không dừng hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, người dân

Thu phí tự động không dừng được xem là hình thức mang lại nhiều lợi ích hơn so với thu phí bằng tay như: thuận tiện, tiết kiệm thời gian, giảm UTGT và đặc biệt là minh bạch khoản thu của các dự án BOT. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy hệ thống thu phí tự động không dừng vẫn chưa nhận được sự chung tay hưởng ứng của các chủ xe, phần lớn xe cá nhân vẫn đang đứng ngoài cuộc khi không dán thẻ, nộp tiền vào tài khoản.

Kinh tế - Phát triển GTVT