Chính thức công bố chỉ tiêu vào lớp 10 của 240 trường THPT tại TP.HCM

Chính thức công bố chỉ tiêu vào lớp 10 của 240 trường THPT tại TP.HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố tuyển hơn 66.500 học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2020-2021.