Lốp xe của tương lai - cây mọc bên trong, bảo vệ môi trường

Sản phẩm 26/07/2018 16:10

Tập đoàn Goodyear đã giới thiệu một ý tưởng về loại lốp có thể hấp thụ khí CO2 và thải ra khí O2. Đây là ý tưởng tuyệt vời cho việc tạo ra lốp xe thông minh và bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn

Bình luận