Tiết lộ những phương thức lừa đảo bán vé máy bay giả dễ gặp

Tiết lộ những phương thức lừa đảo bán vé máy bay giả dễ gặp

Quảng cáo với các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung, gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán nhưng sau đó đối tượng lừa đảo không xuất vé và ngắt liên lạc.

Vận tải