Nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông thông minh phục vụ mùa lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông thông minh phục vụ mùa lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Hiện nay, việc điều tiết giao thông trong các khu vực du lịch, lễ hội nói chung và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng nói riêng là hoàn toàn thủ công

Diễn đàn khoa học