Thaco kiến nghị sửa Luật thuế tiêu thụ đặc biệt cho ngành ô tô

Thaco kiến nghị sửa Luật thuế tiêu thụ đặc biệt cho ngành ô tô

Tạp chí GTVT - Thaco cam kết tiếp tục đóng góp cho các ngành kinh tế trọng yếu của đất nước, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Thị trường