Hàng không Việt hồi phục mạnh mẽ, khách tăng vọt sau dịch Covid-19

Hàng không Việt hồi phục mạnh mẽ, khách tăng vọt sau dịch Covid-19

Từ đầu tháng 9/2020 đến nay, lượng hành khách qua sân bay Nội Bài tăng trưởng 15% hàng tuần, các cuối tuần tăng gần gấp 3 lần so với tháng 8/2020.

Doanh nghiệp