Lượng ô tô mới tiếp tục tăng trong tháng 5, hứa hẹn xe giá tốt

Lượng ô tô mới tiếp tục tăng trong tháng 5, hứa hẹn xe giá tốt

Tạp chí GTVT - Trong tháng 5/2022, thị trường ô tô Việt Nam được bổ sung số lượng tới 63.500 chiếc ô tô mới, tăng 13,2% so với tháng 4.

Thị trường