Các yếu tố dự báo hành vi lái xe tiềm ẩn nguy cơ tai nạn của những người lái xe trẻ tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên: tính cách, nhận thức rủi ro và các cấu trúc trung gian tiềm ẩn trong lý thuyết Hành vi hoạch định

Các yếu tố dự báo hành vi lái xe tiềm ẩn nguy cơ tai nạn của những người lái xe trẻ tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên: tính cách, nhận thức rủi ro và các cấu trúc trung gian tiềm ẩn trong lý thuyết Hành vi hoạch định

Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại là xác định nguyên nhân thực hiện hành vi lái xe tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thông qua mô hình tích hợp tính cách và lý thuyết hành vi hoạch định (TPB).

Nghiên cứu việc ra quyết định đầu tư đối với các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công - tư dựa trên lý thuyết trò chơi

Nghiên cứu việc ra quyết định đầu tư đối với các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công - tư dựa trên lý thuyết trò chơi

Bài báo nghiên cứu vấn đề ra quyết định đầu tư đối với khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong các dự án thực hiện...

Phát triển lý thuyết dầm bậc cao dựa trên năng lượng biến dạng bù

Phát triển lý thuyết dầm bậc cao dựa trên năng lượng biến dạng bù

Nghiên cứu phát triển một lý thuyết dầm bậc cao dựa trên nguyên lý năng lượng bù. Lý thuyết dầm này tính đến các ứng suất ở trạng thái ứng suất phẳng...

Ứng dụng
Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tăng thời gian học thực hành lái xe

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tăng thời gian học thực hành lái xe

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được giao nghiên cứu tăng thời gian đào tạo học viên lái xe với các bài học về đi đường trường, khu đông dân cư...

Giao thông 24h
Báo nước ngoài nhìn nhận thế nào về giáo dục Việt Nam?

Báo nước ngoài nhìn nhận thế nào về giáo dục Việt Nam?

AFP cho rằng sự mệt mỏi về tình trạng gian lận tràn lan, học vẹt và những lớp học đầy lý thuyết ở Việt Nam.