Phần mềm mã nguồn mở CODE-ASTER và ứng dụng trong phân tích vấn đề cơ học vật rắn

Phần mềm mã nguồn mở CODE-ASTER và ứng dụng trong phân tích vấn đề cơ học vật rắn

Trong những thập kỷ gần đây, phần mềm mã nguồn mở sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PP PTHH) để phục vụ các bài toán mô phỏng đã có những phát triển vượt bậc về chất lượng cũng như số lượng. Những phần mềm này cho phép cung cấp quyền phát triển tự do cho người dùng, vốn vô cùng giới hạn so với các phần mềm thương mại như ANSYS, ABAQUS… Bài báo nhằm giới thiệu một phần mềm mã nguồn mở trong phân tích mô phỏng sử dụng PP PTHH, đó là CODE-ASTER. Bài báo khái quát trình tự phân tích mô phỏng bài toán cơ học vật rắn bằng phần mềm CODE-ASTER. Trong nghiên cứu này, một bài toán mẫu sẽ được sử dụng để mô phỏng bằng phần mềm CODE-ASTER. Mô hình được sử dụng sẽ dựa trên bài toán mô phỏng vật liệu đàn hồi tuyến tính. Kết quả của bài toán sẽ được so sánh với chương trình mô phỏng nổi tiếng COMSOL.

Diễn đàn khoa học
Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Code-Aster trong tính toán ổn định mái dốc

Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Code-Aster trong tính toán ổn định mái dốc

Ở nước ta hiện nay, phương pháp tính toàn ổn định mái dốc thường là phương pháp giải tích hay phương pháp cân bằng hữu hạn. Tuy nhiên, phương pháp này phải giả định mặt trượt để tính toán hệ số ổn định trượt của công trình. Phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật. Đối với bài toán tính ổn định mái dốc nó không cần giả định mặt trượt mà có thể tính toán trực tiếp để đưa ra mặt trượt nguy hiểm nhất. Phương pháp này được áp dụng trong các phần mềm địa kỹ thuật thương mại, tuy nhiên những phần mềm này có giá cao, chưa phù hợp đối với nhà khoa học và kỹ sư thiết kế ở các nước đang phát tiển. Do đó, phần mềm mã nguồn mở là một lựa chọn phù hợp nhưng hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu hướng dẫn giải bài toán địa kỹ thuật bằng phần mềm mã nguồn mở này.

Diễn đàn khoa học