Mắc hàng loạt sai phạm, Giám đốc Ban QLDA chỉ bị kiểm điểm?

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Ý kiến 16/12/2016 11:47

Dư luận đang tỏ ra bức xúc trước vụ việc, giám đốc Ban quản lý dự án huyện Đắk Song có hàng loạt sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý nhưng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm


Ngày 11/11/2016, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Song có Kết luận số 11 – KL/KTHU, về việc xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Quảng, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Đắk Song.

Theo đó, trên cương vị là Giám đốc Ban quản lý các dự án, ông Trần Văn Quảng chưa thường xuyên chỉ đạo nhân viên đơn vị, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình thi công dẫn đến nhà thầu thi công các công trình trên địa bàn sai thiết kế, thiếu khối lượng so với thiết kế cụ thể.

Cụ thể, công trình giao thông đoạn qua thôn 1 đi Bon Păng Sim - xã Trường Xuân được khởi công xây dựng từ ngày 02/11/2009 đến nay, hạng mục rãnh thoát nước hai bên có tổng chiều dài là 885m chưa được thi công; hạng mục mặt đường một số vị trí, tổng chiều dài 21m cũng chưa được thi công nhưng chủ đầu tư không có biện pháp yêu cầu nhà thầu tiếp tục thi công.

Công trình đường giao thông bon M’Pol – Blân – Rlông, xã Đắk Mol do thiếu tinh thần trách nhiệm nên chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, giám sát Cty TNHH XD Đông Sơn đã để cho đơn vị thi công Cty TNHH MTV Cảnh Phát thi công thiếu khối lượng hạng mục mặt đường so với thiết kế, dẫn đến không đảm bảo chất lượng công trình.

Tại công trình đường giao thông thôn 2 đi thôn 3, xã Thuận Hà trong quá trình thi công, đơn vị thi công thiếu khối lượng hệ thống tường cánh, sân cống, gờ chắn đất, cống thoát nước và tự ý thay đổi kết cấu hạng mục cống tròn từ D = 100 xuống còn D= 50 nhưng vẫn được chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận khối lượng thanh toán với giá 109.020.935 đồng, như vậy là vi phạm vào Điều 80 của Luật xây dựng năm 2003.

Công trình nhà lớp học 3 phòng, trường mẫu giáo xã Thuận Hà, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát Cty TNHH Đông Sơn thiếu tinh thần, trách nhiệm, không thường xuyên tổ chức, kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng nên đã để nhà thầu thi công Cty TNHH TVXD Việt Nhật thi công thiếu khối lượng một số hạng mục với tổng giá trị là 77.052.012 đồng…

Theo kết luận, nguyên nhân dẫn đến các sai phạm trên một phần do quá trình triển khai thực hiện dự án, một mặt do cơ sở vật chất của Ban quản lý dự án huyện Đắk Song chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế, mặt khác trong công tác lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu đơn vị, ông Trần Văn Quảng thiếu tinh thần, trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc, thiếu kiên quyết trong xử lý những tồn tại hạn chế; không kịp thời báo cáo với cấp trên để giải quyết những sai phạm của các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. Các nhà thầu tham gia thực hiện dự án còn hạn chế về năng lực; thiếu tinh thần trách nhiệm. Trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng công trình, các địa phương chưa nêu cao tinh thần bảo vệ công trình.

Với tính chất, mức độ, tác hại của vi phạm nêu trên, căn cứ vào Điểm a, Khoản 1, Điểm c, khoản 2 Điều 16 của Quy định 181 – QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, thì ông Trần Văn Quảng đã vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách.

dn2

dn1
Kết luận kỷ luật ông Trần Văn Quảng của UBKT huyện ủy Đắk Song

 

Thế nhưng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Song lại cho rằng, trong quá trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Quảng đã nhận thấy khuyết điểm, sai phạm mong được tổ chức Đảng xem xét, chiếu cố tạo cơ hội khắc phục khuyết điểm để tiến bộ. Đến nay, ông Quảng đã khắc phục bằng việc yêu cầu các đơn vị thi công có liên quan đã nộp số tiền 188.652.000 đồng vào tài khoản của Ban dân tộc tỉnh Đắk Nông. Số tiền 77.052.000 đồng do Cty TNHH TVXD Việt Nhật chịu trách nhiệm nộp do không liên hệ được với công ty nên số tiền này đã được Thanh tra Ban dân tộc tỉnh đồng ý thu hồi từ đơn vị thứ 3; một số công trình đã được Thanh tra Ban dân tộc tỉnh đồng ý tiếp tục sửa chữa.

Vì vậy, UBKT Huyện ủy Đắk Song quyết định không xử lý kỷ luật đối với ông Trần Văn Quảng. Đề nghị ông Quảng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trước việc UBKT Huyện ủy Đắk Song nương “nhẹ tay” đối với hàng loạt sai phạm của ông Trần Văn Quảng khiến dư luận cho rằng, kết quả xử lý của UBKT Huyện ủy Đắk Song không phù hợp Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Ý kiến của bạn

Bình luận