Tesla sẽ lắp màn hình xoay cho các mẫu xe mới?

Tesla sẽ lắp màn hình xoay cho các mẫu xe mới?

Tạp chí GTVT - Tesla đã nghiên cứu gói thông tin giải trí và tính năng xoay màn hình mới có thể sẽ được đưa vào sản xuất trên các mẫu xe.

Đánh giá