Điểm danh sinh viên bằng phương pháp nhận dạng mặt người

Điểm danh sinh viên bằng phương pháp nhận dạng mặt người

Điểm danh học sinh/sinh viên tham dự trong lớp học là một trong các hoạt động bắt buộc mà bất kỳ thầy cô giáo/giảng viên nào cũng phải thực hiện.

Diễn đàn khoa học