Xem xét xử lý hình sự người dùng flycam trái phép

Xem xét xử lý hình sự người dùng flycam trái phép

Bộ Quốc phòng được giao bổ sung quy định chặn máy bay không người lái (flycam) uy hiếp an toàn các sân bay, nghiên cứu xử lý hình sự người vi phạm.

Xã hội