Người dẫn chương trình American Idol làm lái xe Uber

Người dẫn chương trình American Idol làm lái xe Uber

Brian Dunkleman dừng công việc của diễn viên hài, hàng ngày lái xe để có nhiều thời gian với con trai.

Xã hội