Mercedes Vision AVTR - ôtô và con người 'hợp nhất'

Mercedes Vision AVTR - ôtô và con người 'hợp nhất'

Mercedes Vision AVTR là hình dung về ôtô trong tương lai, đặc biệt mối liên hệ giữa con người, máy móc và thiên nhiên.

Đánh giá