Trở lại Việt Nam, Royal Enfield giới thiệu ba mẫu xe: Classic 350, Meteor 350 và Scram 411

Trở lại Việt Nam, Royal Enfield giới thiệu ba mẫu xe: Classic 350, Meteor 350 và Scram 411

Hãng xe Ấn Độ Royal Enfield quay lại Việt Nam sau thời gian chuyển giao đồng thời ra mắt ba mẫu xe mới Classic 350, Meteor 350 và Scram 411.

Xe mới