VinFast lần đầu tham dự triển lãm ô tô Montreal 2023

VinFast lần đầu tham dự triển lãm ô tô Montreal 2023

Chi nhánh VinFast Canada sẽ đại diện hãng xe Việt lần đầu tham dự Triển lãm Ô tô Quốc tế Montreal diễn ra từ ngày 20-29/1/2023.

Thị trường