Đối tượng nào được miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ hiện nay?

Đối tượng nào được miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ hiện nay?

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Đường dây nóng