Miễn phí sử dụng đường bộ xe chở hàng cứu trợ bão lũ miền Trung

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/10/2020 14:32

Để nhanh chóng đưa hàng cứu trợ đến các tỉnh miền Trung,Tổng cục ĐBVN đề nghị nhà đầu tư miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe chở hàng cứu trợ đến khu vực này.

 

Tram thu phi bac Binh dinh
Trạm thu phí BOT Bắc Bình Định

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục bão lụt do thiên tai; để tiếp tục chủ động phòng chống thiệt hại, khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra; Tổng cục Đường bộ Việt Nam để nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, VEC:

Căn cứ diễn biến thực tế của thời tiết, khi nước lũ dâng cao gây mất an toàn khu vực trạm, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, VEC chủ động tạm dừng thu phí để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông khi qua trạm, bảo vệ thiết bị, tài sản trạm thu phí; kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi đủ điều kiện thu phí.

 Để tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhanh chóng đến các tỉnh miền Trung, giúp nhân dân khắc phục bão lụt, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, VEC xem xét, chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi qua trạm thu phí. Phối hợp với Cục Quản lý đường bộ khu vực và các cơ quan có liên quan của địa phương tổ chức phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông để các xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí nhanh nhất, trường hợp các phương tiện bị ùn tắc tại trạm thu phí, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, VEC tổ chức xả trạm theo quy định.

Toàn bộ việc tạm dừng thu phí, miễn phí cho các xe nêu trên phải được lập biên bản, ghi nhận sự việc và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thu phí đầy đủ đúng quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận