Mitsubishi Outlander mới chạy thử ở Thái Lan, sắp về Việt Nam

Mitsubishi Outlander mới chạy thử ở Thái Lan, sắp về Việt Nam

Tạp chí GTVT - Mitsubishi Outlander phiên bản mới đã hoàn toàn lộ diện khi chạy thử ở Thái Lan, cho thấy ngày ra mắt Việt Nam rất gần.

Thị trường