Phát hiện mỏ đất hiếm cực lớn ở Nhật Bản

Phát hiện mỏ đất hiếm cực lớn ở Nhật Bản

Các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy một mỏ khoáng sản đất hiếm ngoài khơi Nhật Bản được cho có thể cung cấp cho thế giới trong nhiều thế kỷ.

Sản phẩm
Nhật Bản mới tìm ra mỏ đất hiếm mới, xoay chuyển nền kinh tế

Nhật Bản mới tìm ra mỏ đất hiếm mới, xoay chuyển nền kinh tế

Việc thiếu hụt nguồn cung đất hiếm cực kì quan trọng trong sản xuất công nghệ khiến nhiều quốc gia trên thế giới gặp khó khăn trong phát triển kinh tế

Ứng dụng