Mô hình phân bổ nhu cầu đi lại và thực tế áp dụng ở Việt Nam

Ứng dụng 01/01/2020 07:26

Mô hình dự báo nhu cầu vận tải được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây là mô hình dự báo bốn bước,...


 

ThS. PHAN NGUYỄN HOÀI NAM

Trường Đại học Giao thông vận tải.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Ý kiến của bạn

Bình luận